BRAINGROUP QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN VIÊN THÁNG 02/2022

Sáng thứ 2 (28/02/2022), tập đoàn BrainGroup bổ nhiệm vị trí mới cho nhân sự.

Như thường lệ, sáng thứ 2 đầu tuần là buổi họp giao ban, các phòng ban sẽ trình bày về những công việc tuần qua và kế hoạch tuần này. Nhưng buổi họp giao ban lần này có phần đặc biệt hơn, BrainGroup đã bổ nhiệm vị trí mới cho hai nhân sự đã có những nỗ lực và thành tích nổi bật trong quá trình làm việc. Theo đó:

Chị Hoàng Thị Vũ Liên: được bổ nhiệm thành Trưởng phòng dự án – Phòng dự án BrainMark
Chị Huỳnh Thị Ngọc Trâm: được bổ nhiệm thành chuyên viên dự án kiêm thư ký chủ tịch
– phòng dự án BrainMark

Với vị trí mới này, BrainGroup chúc hai chị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thành công hơn nữa trong năm 2022.

BrainGroup