BRAINMARK VIETNAM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH

Vừa qua, BrainMark Vietnam đã có mặt tại trung tâm đào tạo của Tổng Công ty Bến Thành để đào tạo về kỹ năng quản lý dành cho quản lý cấp trung của công ty.

Đây là chương trình do BrainMark Vietnam thiết kế riêng nhằm đáp ứng nhu cầu của Tổng công ty Bến Thành, đào tạo về Kỹ năng quản lý nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng cho Quản lý cấp trung.

Giảng viên trong chương trinh là ThS. David Tan Nguyen – Giám Đốc chiến lược BrainMark Vietnam. Ông có hơn 20 năm trải nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp. Ông đã điều hành hơn 500 dự án tư vấn về Phát triển Kinh doanh, BSC-KPI, Văn hoá doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cho hơn 58.000 học viên. Ngoài ra, ông là chủ nhiệm các đề án tư vấn phát triển thương hiệu địa phương và thương hiệu mạnh doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của UBND các tỉnh, các Sở ngành của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng,… doanh nghiệp tại Việt Nam

 Chương trình đạo tạo diễn ra trong 2 buổi học với những nội dung sau:

– Hiểu đúng về vai trò quản lý của người quản lý cấp trung.

– Hiểu phương pháp xây dựng mục tiêu phòng ban.

– Hiểu phương pháp lập kế hoạch hành động.

– Kỹ năng hoạch định, giao việc và kiểm soát công việc.

– Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên.

Trong quá trình đào tạo, ngoài những kiến thức thực tiễn, ThS. David Tan Nguyen còn lồng ghép phần thực hành giúp các anh/chị quản lý hiểu rõ hơn về những kiến thức được đào tạo và có thể ứng dụng thực tiễn vào công viêc sau này.

BrainMark Vietnam hy vọng rằng, nội dung trong buổi đào tạo có thể giúp các anh chị quản lý đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

Benthanh Group là công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con và hiện đang góp vốn và tham gia quản lý tại 32 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong 4 lĩnh vực: dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại, dịch vụ Bất Động Sản và sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, Benthanh Group còn trực tiếp phát triển và khai thác các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, văn phòng, khu dân cư, dịch vụ cảng và khu thương mại.

Benthanh Group hướng đến tầm nhìn: Xây dựng và phát triển Tổng Công ty Bến Thành trở thành tập đoàn mạnh, kinh doanh – đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại và các ngành theo chiến lược phát triển quốc gia, đủ năng lực cạnh tranh, mạnh về thương hiệu, tài chính, nguồn nhân lực và công nghệ quản lý.

BrainMark Vietnam.