GIÁ TRỊ CỐT LÕI

3T: Tốc độ – Tận tâm – Trách nhiệm
Tốc độ: Nhìn trước cơ hội, thực thi thần tốc.
Tận tâm: Làm việc hết lòng, từ tâm trong sáng
Trách nhiệm: Ý thức kết quả, cam kết đến cùng