CHỦ TỊCH BRAINGROUP TRỰC TIẾP TƯ VẤN CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN LONG THÀNH

Tập đoàn Long Thành là một trong những tập đoàn lớn của Việt Nam hoạt động trong ngành kinh doanh sân golf, bất động sản, resort, … Hiện Long Thành có rất nhiều công ty con và nhiều dự án lớn như sân golf Long Thành, sân golf KN Cam Ranh, Thùy Dương Resort, các dự án bất động sản cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, …

Hiện nay, BrainMark là đơn vị được Tập đoàn Long Thành được lựa chọn để thực hiện tư vấn.

Dịch vụ BrainMark đã cung cấp:

  • Xây dựng Hệ thống quản lý
  • Xây dựng Hệ thống đánh giá BSC – KPI
  • Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
  • Xây lượng Hệ thống lương 3P
  • Xây dựng Từ điển năng lực

Với kinh nghiệm và khả năng của mình, cùng đội ngũ chuyên gia hùng hậu, BrainMark đang khẳng định mình là đối tác phù hợp nhất trong việc phối hợp và tổ chức huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ nhân viên Tập đoàn Long Thành cập nhật những công cụ và kiến thức quản lý mới nhất trên thế giới mà các Công ty, Tập đoàn lớn đang áp dụng nhằm mang lại hiệu quả quản lý tối ưu nhất.

Team BrainGroup