CHO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ

Brainsoft là thành viên của BrainGroup, chuyên cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt các phần mềm về BSC-KPI, quản trị nhân sự, quản lý kinh doanh,… Hiện nay với công nghệ phát triển mạnh mẽ, BrainSoft đã triển khai các gói phần mềm chuyên dụng nhằm giúp doanh nghiệp quản lý điều hành thuận tiện và hiệu quả hơn.

  • Phần mềm đánh giá KPI
  • Phần mềm đánh giá năng lực
  • Phần mềm lương 3P
  • Phần mềm kế hoạch kinh doanh
  • Phần mềm quản lý dữ liệu
  • Phần mềm quản lý nhân sự

Tìm hiểu thêm