TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BrainMark là thành viên của BrainGroup, chuyên tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển Hệ thống quản lý, BSC-KPI, Nhân sự, Kinh doanh, Marketing, Thương hiệu… với sứ mạng cung cấp các giải pháp tạo ra sức sống mới cho thương hiệu, chúng tôi đã triển khai các chương trình tư vấn được khách hàng ngày càng tín nhiệm.

  • Tư vấn tái cấu trúc công ty
  • Tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI
  • Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P
  • Tư vấn hệ thống đánh giá năng lực
  • Tư vấn hệ thống quản lý
  • Tư vấn chiến lược kinh doanh, Marketing