BRAINGROUP TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Tri ân là nét đẹp của người BrainGroup và tri ân khách hàng là thông điệp được Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn BrainGroup liên tục nhắc nhở các công ty thành viên.

Chủ tịch Tập đoàn BrainGroup luôn nhắc nhở đội ngũ quản lý: “khách hàng là người nuôi sống chúng ta” nên dịch vụ của khách hàng cần được bảo hành suốt đời, không phát sinh chi phí trong quá trình bảo hành. Mỗi khách hàng đến với BrainGroup được đích thân Ông Nguyễn Thanh Tân, Chủ tịch tập đoàn gặp gỡ, chia sẻ về trách nhiệm dịch vụ của BrainGroup.

Với hơn 20 năm triển khai dịch vụ tại thị trường Việt Nam, BrainGroup luôn đặt tiêu chí thấu hiểu khách hàng làm nền tảng triển khai dịch vụ. Chỉ có thấu hiểu mới thực hiện các dịch vụ làm khách hàng hài lòng. Sau khi khảo sát, BrainGroup triển khai các dịch vụ thần tốc, mang tính sáng tạo và tạo sức ảnh hưởng để thay đổi tích cực doanh nghiệp.

Mỗi năm, BrainGroup đều triển khai Ban Kiểm soát chất lượng đến từng doanh nghiệp, lắng nghe những phản hồi về chất lượng dịch vụ của khách hàng nhằm có những giải pháp kịp thời. Vì khách hàng có hài lòng và phát triển thì BrainGroup mới tồn tại

BrainGroup Team.