BRAINGROUP TRI ÂN NHÂN VIÊN

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, BrainGroup đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp, thực thi chiến lược kinh doanh, đào tạo nhân sự các lĩnh vực, huấn luyện doanh nghiệp, cho thuê nhân sự, cho thuê phần mềm quản trị doanh nghiệp và đầu tư phát triển với các đơn vị thành viên: BrainMark, BrainWork, BrainCoach, BrainSoft, BrainEco, BMG Business Training, Viện Quản trị Quốc tế….

BrainGroup trân trọng những thành quả ngày hôm nay và trân trọng những cống hiến của mỗi thành viên trong đại gia đình BrainGroup. Hiểu và ghi nhận những nổ lực, cố gắng của các nhân viên, chuyên viên tư vấn, BrainGroup thường xuyên tổ chức các hoạt động khen thưởng, nhằm khích lệ tinh thần cho các đội nhóm cũng như cá nhân đã có nhiều cố gắng để phát triển công ty.

Chương trình khen thưởng của BrainGroup không được tổ chức vào thời điểm cố định nào mà thường được tổ chức sau khi các team hoàn thành các dự án, trong các chương trình team building, … với sự góp mặt đông đủ của các thành viên BrainGroup.

Trong chương trình khen thưởng, Bên cạnh những lời khen, Chủ tịch HĐQT BrainGroup – ông Nguyễn Thanh Tân cũng gửi lời cảm ơn đến các Anh/Chị đã có đóng góp tích cực với công ty. Đồng thời, ông cũng tin tưởng rằng toàn thể CBNV BrainGroup sẽ cùng nhau phát triển công ty ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Các anh chị được khen thưởng rất cảm kích công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thành công việc và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa vì mục tiêu chung của công ty.

Ngoài hoạt động khen thưởng, BrainGroup cũng tổ chức các chương trình team building, chương trình tham quan du lịch cho nhân viên hàng năm để gắn kết tinh thần đồng đội cũng như chia sẻ, động viên tất cả cùng cố gắng vì mục tiêu chung, vì sự phát triển bền vững của công ty.

Team BrainGroup